KATEGORIJE

Izberite kategorijo za prijavo


Arhitekturna realizacija večjega merila
Aktualna arhitekturna realizacija, katere bruto tlorisna površina presega 1000 m2 bruto (urbanistična ureditev, objekt, vrt ipd)
Arhitekturna realizacija manjšega merila
Aktualna arhitekturna realizacija, katere bruto tlorisna površina je manjša od 1000 m2 bruto (manjši objekt, interier, scenografija, spomenik, vrt, ipd.)
Javni prostor
Projekti v javnem prostoru (trgi, ulice, parki in prostori v notranjosti stavb, ki imajo javni značaj in so vključujoči za različne javnosti)
Strokovna publicistika
Aktualno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in druge strokovne publicistike.
Bogatitev prostorske kulture
Aktualno delo, ki prispeva k bogatitvi prostorske kulture in promociji ter uveljavljanju arhitekture.
Štipendija Plečnikovega sklada
Štipendija magistru arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma ali oblikovanja interierja.


NAPREJ