POLITIKA ZASEBNOSTI

POLITIKA ZASEBNOSTI

Z namenom ohranjanja varstva vaših osebnih podatkov Sklad arhitekta Jožeta Plečnika deluje skladno z zahtevami Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in skladno z drugimi zakonskimi določili.

 

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je DAL, Društvo arhitektov Ljubljana, Karlovška 3, 1000 Ljubljana

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMENE OBVEŠČANJA ČLANOV IN DRUGIH POSAMEZNIKOV

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika za potrebe razpisa Plečnikovih nagrad obdeluje naslednje osebne podatke prijaviteljev za nagrado: ime in priimek, e-mail naslov.

Osebni podatki bodo uporabljeni za obveščanje prejemnikov nagrad ali njihovih prijaviteljev in za javne objave o nagrajencih v medijih, na spletni strani in v katalogu.

 

RAZKRIVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaših osebnih podatkov nikoli ne posredujemo tretjim osebam, v kolikor za to nimamo zakonske podlage, pogodbenih določil, zahteve pristojnega organa ali vašega predhodnega in izrecnega pisnega dovoljenja.

 

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Za varnost vaših osebnih podatkov skrbimo z ustreznimi tehnično-organizacijskimi ukrepi.
V primeru incidenta na področju varstva osebnih podatkov, ki bi utegnil huje vplivati na varstvo vaših osebnih podatkov ali druge pravice in svoboščine, bomo o njem obvestili Informacijskega pooblaščenca in vas.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA

Vsak posameznik ima pravico, da zahteva:
-           seznanitev z osebnimi podatki, ki jih o njem obdeluje Društvo arhitektov Ljubljana
-           popravek svojih osebnih podatkov;
-           ugovarja obdelavi osebnih podatkov v kolikor meni, da so bili zbrani ali obdelani nezakonito;
-           omeji obdelavo svojih osebnih podatkov skladno z določili GDPR ter
-           zahteva izbris tistih svojih osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi posameznikove privolitve.

Pisno vlogo za izvršitev zgoraj navedenih pravic posameznik naslovi na: info@drustvo-dal.si ali po navadni pošti na: Društvo arhitektov Ljubljana, Karlovška 3, 1000 Ljubljana.

Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.