ČLANI ŽIRIJ

 

2023
Aljoša Dekleva
Anja Planišček
Špela Spanžel
Meta Kutin
Matej Kučina

2022
Tomaž Krušec
Jurij Kobe
Peter Šenk
Darja Matjašec
Ana Kreč

 

2021
Matija Bevk, predsednik
Martina Malešič
Boris Matić
Matej Nikšič
Rok Žnidaršič

2020
prof. Tina Gregorič
Andrej Hrausky
dr. Mateja Kurir
Aleksander Lužnik
Ana Tepina

2019
mag. Janez Lajovic
Vesna Vozlič Košir
izr. prof. mag. Boštjan Vuga 
Tomaž Krištof
Zaš Brezar 

 

2018
Lena Krušec
Jadranka Grmek
prof. dr. Ana Kučan
asist. Vlatka Ljubanovič
Miloš Kosec

2017
izr. prof. dr. Igor Sapač
Nejc Černigoj 
doc. dr. Tanja Simonič Košorok
Urša Vrhunc
Maša Živec

2016
Boris Bežan
Andreja Jug
Borut Simič
Luka Skansi
dr. Dušan Stupar

 

2015
Matevž Čelik
Miran Kambič
Darja Matjašec
izr. prof. dr. Metka Sitar
Mitja Zorc

2014
doc. Bogdan Reichenberg
prof. dr. Davorin Gazvoda
Mateja Medvedič
doc. Sonja Miculinić
(Rok Oman - odstopil)

2013
Rok Žnidaršič
prof. mag. Peter Gabrijelčič
prof. Jurij Kobe
Matej Vozlič
doc. Janko J. Zadravec

 

2012
Jernej Kraigher
Matjaž Bolčina
Ina Šuklje Erjavec
Jadranka Grmek
Andrej Hrausky

 

2005
prof. Miloš Florjančič
Matevž Čelik
Alenka Kocuvan Polutnik

2006
Bogdan Reichenberg
dr. Ilka Čerpes
mag. Miran Gajšek
Jurij Sadar
Ivan Stanič 

 

2007
prof. Jurij Kobe
prof. Alojz Drašler
Maja Ivanič
Dean Lah
Roemer van Toorn

2008
Majda Kregar
dr. Matej Blenkuš
Uroš Lobnik
Vasa J. Perovič
Marjan Zupanc

2009
prof. Aleš Vodopivec
Tina Gregorič
dr. Viktor Pust
Stojan Skalicky
dr. Bogo Zupančič 

 

2011
dr. Živa Deu
dr. Petra Čeferin
mag. Tomaž Krušec
Jože Peterkoč
Aleksander Ostan

2010
doc. Maruša Zorec
Tatjana Adamič
Aljoša Dekleva
Matjaž Dev
Maja Vardjan

2004
mag. Alenka Kolšek
Boris Briški
Arne Vehovar
Vesna Vozlič 

 

 

2003
prof. dr. Stanko Kristl
Matija Bevk
prof. mag. Peter Gabrijelčič
Majda Kregar 

2002
prof. dr. Aleš Vodopivec
prof. Grega Košak
Matej Vozlič

2001 
Nande Korpnik 
Aleksander S. Ostan
Maruša Zorec 

 

 

2000
Jurij Kobe
dr. Ana Kučan
Janko J. Zadravec 

1999 
Aleš Prinčič
dr. Davorin Gazvoda
Tomaž Medvešček

1998
Miha Dešman
Miloš Florjančič
Andrej Hrausky

 

1997
prof. Marjan Ocvirk
Janez Koželj
Janez Lajovic
dr. Marko Pozzetto

 

1996
Svetozar Križaj
dr. Emilijan Cevc
Anton Lešnik

1995
dr. Damjan Prelovšek
prof. Peter Gabrijelčič
Andrej Kemr