PLEČNIKOVE NAGRADE 2024

 
Predsednik skupščine Sklada arhitekta Jožeta Plečnika, župan Zoran Janković, vabi na podelitev Plečnikovih nagrad 2024, ki bo v ponedeljek, 20. maja, ob 19.30 na vrtu Plečnikove hiše na Karunovi 4 v Ljubljani.

V primeru slabega vremena bo podelitev v notranjem atriju Mestnega muzeja Ljubljana na Gosposki 15 v Ljubljani.

Strokovna žirija v sestavi Matej Vozlič (predsednik), Blaž Babnik Romaniuk, Matjaž Bolčina, Luka Javornik in Mia Roth Čerina je letos v kategorijah nagrad (za arhitekturno realizacijo večjega merila, za arhitekturno realizacijo manjšega merila, za javni prostor, za strokovno publicistiko, za bogatitev prostorske kulture) izbrala eno Plečnikovo nagrado, štiri Plečnikove medalje in eno študentsko štipendijo.

Prejemnikom bodo nagrade podeljene v prijetnem in sproščenem vrtnem ambientu Plečnikove hiše iz rok predsednika žirije, Mateja Vozliča. Svečan dogodek bo s svojo prisotnostjo požlahtnila slavnostna govornica, predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar s pozdravnim nagovorom. Dogodek bo v intimnem in prijateljskem vzdušju majskega večera povezoval Timon Šturbej. Prof. Boštjan Vuga, predsednik upravnega odbora Sklada arhitekta Jožeta Plečnika, bo goste in nagrajence pospremil z uvodnim nagovorom: »Poslanstvo Plečnikovih nagrad je, da so projektivne, da kažejo pot naprej ter s svojo vrhunskostjo, svojstvenostjo in inventivnostjo vplivajo na arhitektovo delovanje in na razvoj širokega spektra arhitekturnih praks. Plečnikove nagrade podeljujemo za končana, realizirana dela. Tu se združita preteklost in sedanjost z namenom, da ponudita gradivo za prihodnost. Tu je teža Plečnikovih nagrad, v njihovem vplivu na arhitekturne prakse in na produkcijo v prihodnosti. Sklad danes podeljuje nagrade delom, ki povezujejo umetniško imaginacijo s sodobnimi socialnimi, političnimi, ekonomskimi, tehnološkimi in okoljskimi dogajanji in ki dokazujejo, da njihovi avtorji s svojim delovanjem niso le aktivni ustvarjalci prostora, ampak celotne družbe.«

Svečan podelitveni dogodek bo otvorila uvodna predstavitev projektov lanskih štipendistov, ki jim bodo sledili nagovori slavnostnih govorcev ter slovesna podelitev nagrad najodličnejši realizirani arhitekturi. Tudi letošnji nagrajenci bodo predstavljeni v filmskem formatu skozi dokumentarni film režiserja Dominika Menceja in direktorja fotografije Roka Kajzer Nagodeta.

 

Poleg svečane podelitve nagrad Sklad producira (ali ko-producira) več spremljevalnih dogodkov; razstave bodo segale v junijski čas:

 

Plečnikove nagrade 2024: Artefakti
razstava
Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

20. 5.–9. 6. 2024
Plečnikova hiša, Karunova 4, Ljubljana

V prvem nadstropju Plečnikove hiše razstava Plečnikove nagrade 2024: Artefakti, nagrajena dela predstavlja skozi temeljno idejo projekta. Ta je materializirana z izbranimi fragmenti, ki predstavljajo osrednjo temo ustvarjalnega procesa oz. arhitekturnega objekta. Za razliko od konvencionalnih arhitekturnih razstav, se razstava Artefakti ne obremenjuje z objektivno predstavitvijo arhitekture in njeno fizično odsotnostjo v razstavnih prostorih, ampak ravno nasprotno – idejo nagrajenih projektivnih, teoretskih in družbenih arhitekturnih praks z razstavljenimi elementi fizično udejanji v Plečnikovi hiši.

 

Pogovor z žirijo in prejemniki Plečnikovih nagrad 2024
pogovor
Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

21. 5. 2024 ob 18. uri
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika v atriju Mestnega muzeja organizira okroglo mizo z letošnjo žirijo in prejemniki Plečnikovih nagrad 2024. Osrednji temi pogovora, ki združujeta vse letošnje nagrajene projekte, bosta čas in dialog v arhitekturi ter obratno – arhitektura v času in dialogu. Obe temi sta ključni za ustvarjanje, razumevanje in povezovanje preteklosti s prihodnostjo, kar se odraža v odgovorih sodobne arhitekture na prostorske izzive z rešitvami, ki spoštujejo preteklost in ustvarjajo nove kontekste v obstoječih strukturah.

 

Plečnikove nagrade 2024
razstava
Galerija DESSA
21. 5. 2024 ob 20. uri
21.5.-13. 6. 2024
Galerija DESSA, Židovska steza 4, Ljubljana

V galeriji DESSA na Židovski stezi 4 v Ljubljani bo 21. maja 2024, ob 20. uri odprtje tradicionalne razstave projektov, nagrajenih s Plečnikovimi nagradami – Plečnikove nagrade 2024, štiri Plečnikove medalje 2024 in ena študentska štipendija Plečnikovega sklada 2024. Ob razstavi bo izšel katalog v slovenskem in angleškem jeziku, v katerem bodo poleg predstavitve nagrajenih projektov še obrazložitve nagrad s strani žirije, njihovo razmišljanje o sodobni arhitekturni produkciji ter uvodni nagovor prof. Boštjana Vuge ob podelitvi nagrad.